ประชาสัมพันธ์

ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมศิลปากร ครั้งที่ 1/2561
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมศิลปากร ครั้งที่ 1/2561
ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ครั้งที่ 2 ความรู้ทั่วไปและสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) ในการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมศิลปากร ครั้งที่ 1/2561
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ครั้งที่ 2 ความรู้ทั่วไปและสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) ในการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมศิลปากร ครั้งที่ 1/2561

หมายเหตุ: กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินฯ อยู่ในหน้า 8 จากทั้งหมด 11 หน้า ขอให้ผู้สมัครอ่านประกาศให้ครบถ้วน

                                         โทร. 02-6236452-55

ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมศิลปากร ครั้งที่ 1/2561
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมศิลปากร ครั้งที่ 1/2561
ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมศิลปากร ครั้งที่ 1/2561
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมศิลปากร ครั้งที่ 1/2561